คุณภาพ

##แจ้งวันหยุด 1 พค (วันแรงงาน) ทางโรงงานหยุด 1 วันนะครับ

***ประชาสัมพันธ์***

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ราคามันสำปะหลังวันนี้

CHAODEESTARCH(2004).CO.,Ltd
Quality of Industrial 100%

คุณภาพอุตสาหกรรม

GMP

Good Manufacturing Practice

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

STARCH (2004)
SGS-HACCP

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

ISO 14001

Environmental Management System

มาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

STARCH (2004)

HALAL

มาตราฐานอาหารอิสลาม

TAPIOCA STARCH
Tel. +66(0) 4475 6141-4 Hotline : +66(0) 818 765 711 , Chinese language : +66(0) 811 869218
E-mail : bugtee@hotmail.com , lek_witthaya@yahoo.com