ผลิตภัณฑ์

##แจ้งวันหยุด 1 พค (วันแรงงาน) ทางโรงงานหยุด 1 วันนะครับ

***ประชาสัมพันธ์***

ราคามันสำปะหลังวันนี้

CHAODEESTARCH(2004).CO.,Ltd
สินค้าและผลิตภัณฑ์ 100%

ตราสินค้าและขนาดบรรจุ

TAPIOCA STARCH
Tel. +66(0) 4475 6141-4 Hotline : +66(0) 818 765 711 , Chinese language : +66(0) 811 869218
E-mail : bugtee@hotmail.com , lek_witthaya@yahoo.com