กิจกรรม

##แจ้งวันหยุด 1 พค (วันแรงงาน) ทางโรงงานหยุด 1 วันนะครับ

HNY

ราคามันสำปะหลังวันนี้

CHAODEESTARCH(2004).CO.,Ltd
กิจกรรมเกี่ยวกับบริษัท 100%

กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริม ประจำปี2565

บจก.เชาวน์ดีสตาร์ช(2004)มอบอุปกรณ์การเรียนครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านปราสาท

TAPIOCA STARCH
Tel. +66(0) 4475 6141-4 Hotline : +66(0) 818 765 711 , Chinese language : +66(0) 811 869218
E-mail : bugtee@hotmail.com , lek_witthaya@yahoo.com